Odkvapové lemovanie

Odkvapové lemovanie sa používa nasmerovanie vody zo strechy priamo odkvapového žľabu. Slúži nielen na odvod dažďovej vody, ale aj pri topení snehu či kondenzovanej vody z fólie alebo parozábrany pod strešnou krytinou.

Úžľabie / Úžľabie s rozrážačom vody

Na kvalitu úžľabia si dajte pozor. Je to miesto, ktoré je mimoriadne namáhané vodou aj topiacim sa snehom. Slúži na odvádzanie vody z dvoch rôzne otočených častí strechy na mieste, kde sa zbiehajú.

Záveterná
lišta

Záveterná lišta zabraňuje vetru „podfúknuť“ strechu ??čo by spôsobilo?? a taktiež odvádza vodu z bokov strechy.

Bočné
lemovanie

Bočné lemovanie sa používa na miestach, kde sa strešná krytina stretáva so stenou. Môže byť doplnené o rozrážač vody.

Videá z výroby

Profily klampiarskych prvkov

Máte otázku alebo potrebujete poradiť?