Cemix logo
  • Suché omietkové zmesi, štukové omietky, jadrové omietky
  • Lepidlá na obklady a dlažby
  • Tepelnoizolačný systém, sanačný systém

KVK
  • Suché omietkové zmesi, štukové omietky, jadrové omietky
  • Lepidlá na obklady a dlažby
  • Tepelnoizolačný systém, sanačný systém

Hranice logo
  • Cementy, suché omietkové zmesi

weber logo
  • Suché omietkové zmesi, štukové omietky, jadrové omietky 
  • Lepidlá na obklady a dlažby
  • Tepelnoizolačný systém, sanačný systém