KVK logo
  • Hydroizolačné pásy, lepenka, asfaltová penetrácia

Delta logo
  • Nopová fólia, hydroizolácia stavieb, parozábrana, geotextília

mapei
  • PLASTIMUL – Izolácia sokla, suterénu, strechy
  • Lepenie XPS dosiek na sokel na bituménový podklad