• Hydroizolačné pásy, lepenka, asfaltová penetrácia

  • Nopová fólia, hydroizolácia stavieb, parozábrana, geotextília

  • RECTORBETON, stropné systémy

  • PLASTIMUL – Izolácia sokla, suterénu, strechy

  • Lepenie XPS dosiek na sokel na bituménový podklad