Úžitkové vzory spoločnosti ARTCO

Spoločnosť ARTCO vlastní niekoľko úžitkových vzorov, ktoré našim klientom pomáhajú získať kvalitné produkty. Vlastníctvo takýchto úžitkových vzorov potvrdených štátnymi úradmi je znakom toho, že produkty, ktoré ponúkame sú jedinečné a hodnotné.

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru - Poľsko

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru - Česká republika

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru - Maďarsko

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru - Slovensko