Gutter hem

odkvapove lemovanie

Trough

úžľabie

Trough with water rack

úžľabie s rozražačom vody

Curtain strip

zaveterne lista

Side trimming

bočné lemovanie

Side trimming with water rack

bočné lemovanie s rozrážačom vody

Profiles

schemyen